IT

Zajmujemy się budową, konfiguracją oraz administrowaniem sieciami informatycznymi. Jesteśmy w stanie zapewnić obsługę wysoko wykwalifikowanej kadry informatyków i konsultantów, którzy gwarantują bezproblemowe działanie sieci informatycznych.

W ramach obsługi IT zapewniamy:
  • Instalację oraz konfigurację urządzeń sieciowych: routerów, przełączników sieciowych, serwerów wydruku, punktów dostępowych
  • Serwisowanie wyżej wymieniowych urządzeń sieciowych
  • Budowę sieci informatycznych
  • Aktualizację oprogramowania
  • Optymalizację działań sieci oraz weryfikacja błędów konfiguracyjnych
  • Administrację urządzeń tworzących sieć WiFi oraz kontrola bezpieczeństwa
  • Administrację systemów antywirusowych
  • Administrację systemów elektronicznego obiegu dokumentów
  • Instalację i konfigurację stacji roboczych oraz obsługa środowisk serwerowych
  • Analizę sprzętu oraz tworzenie raportów w celu określenia stanu urządzeń